Contributie per seizoen

In onderstaande schema staat per team de contributie per jaar vermeld. Indien men niet gebruik wenst te maken van een automatische incasso (10 termijnen) dan is het ook mogelijk om de contributie in 1 keer te voldaan, maar dan komen er € 4,50 bij t.b.v. extra administratiekosten. Voor vragen kunt altijd contact met ons opnemen.

 

Team  Basis  Grote Club Actie Acties garantstelling   Contributie Per maand
H-Jeugd  €  85,00 € 15,00 € 10,00   € 110,00  € 11,00
F-Jeugd  € 110,00 € 15,00 € 10,00   € 135,00  € 13,50
E-Jeugd  € 145,00 € 15,00 € 10,00   € 170,00  € 17,00
D-Jeugd  € 155,00 € 15,00 € 10,00   € 180,00  € 18,00
C-Jeugd  € 175,00 € 15,00 € 10,00   € 200,00  € 20,00
B-Jeugd  € 195,00 € 15,00 € 10,00   € 220,00  €  22,00
A-Jeugd  € 210,00 € 15,00 € 10,00   € 235,00  € 23,50
Senioren <21  € 260,00 € 15,00 € 30,00   € 305,00  € 30,50
Senioren >21  € 300,00 € 15,00 € 30,00   € 345,00  € 34,50
Recreanten  € 155,00 € 15,00 €    -   € 170,00  € 17,00
Steunende leden  € 70,00 €      -   €     -     € 70,00  € 7,00
           
           
Kaderkorting spelende leden  €  145,00      
Vrijwillegersbijdrage niet leden  €   50,00      
           
Bedragen gelden bij automatische incasso.      
Indien betaling per factuur + € 4,50      
           
Betaling geschied in 10 termijn starten in september.      
  •  In september ontvangen de leden 5 loten van de Grote Club Actie die de leden kunnen verkopen of zelf houden. De opbrengst van deze loten zijn voor de leden zelf omdat de kosten van de loten al zijn verwerkt in de contributie.
  • De kosten in de kolom actie garantstelling krijgen de leden terug mits het lid deelneemt aan minimaal 2 aties die vereniging organiseert.
  • Contributie wordt betaald van 1 september tot 1 juli van het seizoen.
  • Bij de NHV moeten de nieuwe teams voor 1 juni aangemeld worden, hiervoor betaald de club per speelster dit betekent dat wij bij beëindigen van het lidmaatschap na 1 juli van het kalenderjaar € 25,00 administratiekosten in rekening brengen bij de speler / speelster.
  • Bij de start van het seizoen (de eerste week na de schoolvakantie) gaan wij ervan uit dat de speelster het seizoen afmaakt   en wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
  • De hoogte van de contriubutie wordt bepaald op basis van waar het lid qua leeftijd moet spelen, dus niet waar het lid daadwerkelijk speelt.