Contributie per seizoen

In onderstaande schema staat per team de contributie per jaar vermeld. Indien men niet gebruik wenst te maken van een automatische incasso (6 termijnen) dan is het ook mogelijk om de contributie in 1 keer te voldaan, maar dan komen er € 4,50 bij t.b.v. extra administratiekosten. Voor vragen kunt altijd contact met ons opnemen.

Team per jaar
F jeugd € 100,00
E jeugd € 120,00
D jeugd € 145,00
C jeugd € 165,00
B jeugd € 185,00
A jeugd € 200,00
Recreanten € 145,00
Senioren -21 jaar € 250,00
Senioren +21 jaar € 290,00